ثبت نام امکان سنجی تلفن ثابت استان سیستان و بلوچستان

پورتال مشترکین - مرکز خدمات ارتباطی ایران - این خدمات زیرمجموعه شرکت مخابرات نمی باشد


نام و نام خانوادگی
کد ملی
شماره تلفن همراه
تعداد خط مورد نیاز
تلفن ثابت محل در صورت وجود شماره ثابت دیگر
شهر محل درخواست
آدرس کامل محل
کد پستی
نوع ساختمان محل درخواست
نوع کاربری خط درخواستی
سایر خدمات مورد نیاز